...Home Page.
  ...About Page in English.
  ...Terra Page Georgian.
  ...Georgia.

 

ერთიანი ევროპული ქრისტიანობა
– სქიზმისგან განკურნვის დროა–

 

 

 

 

 

მოცემული ვებ-გვერდის მთავარი მიზანია ფილმის ,,ერთიანი ევროპული ქრისტიანობა-სქიზმისგან განკურნვის დროა" შესახებ ინფორმაციის უზრუნველყოფა და გავრცელება. მოცემული ფილმის ძირითადი ამოცანაა, წვლილი შეიტანოს მართლმადიდებლურ-კათოლიკური ეკლესიის გამთლიანებასა და ცივილიზაციის უფრო დიდი ერთობისა და ქრისტიანულ სამყაროსთან (დაწყებული ევროპული ქრისტიანობიდან) ერთობის დამყარებაში. მოცემული ფილმი მიზნად ისახავს მორწმუნე ქრისტანული საზოგადოებისადმი მიმართვას. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ,,ერთიანი ევროპული ქრისტიანობა-სქიზმისგან განკურნვის დროა" ფაქტობრივად ორი ნაწილისგან შემდგარი ერთი ფილმია, რადგან მასში ერთმანეთს ძალზე ამიჯნება ორი ცალ-ცალკე არსებული თემა. პირველი, ევროპული ქრისტიანობის თემა, უაღრესად მნიშვნელოვანია. მეორეს კი- ეკლესიის თემას კიდევ უფრო დიდი დატვირთვა გააჩნია. ფილმში მრავლად შეხვდებით წინააღმდეგობებს იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა მიუდგეს ქრისტიან მორწმუნეთა საზოგადოება მოცემულ ორ საკითხს.

პირველ ნაწილში, მოდით დავარქვათ მას პირველი ფილმი, განხილულია ეკლესიის მე-5 საუკუნის სქიზმთან და, კერძოდ, ეკლესიის ,,დიდ სქიზმთან“ დაკავშირებული თეოლოგიური, ეკლეზიოლოგიური და სხვა საკითხები. მოცემული ,,დიდი სქიზმი“ თარიღდება 1054 წლით, თუმცა გაგრძელდა მე-9 საუკუნიდან მე-13 საუკუნის დასაწყისამდე და უფრო გვიანაც. ფილმში წარმოდგენილ ფაქტებზე დაყრდნობით და, იქიდან გამომდინარე, თუ როგორ ვიბრძვით იმისთვის, რომ ჩავწვდეთ ღმერთის განზრახვებს ეკლესიასთან დაკავშირებით, მოცემული პოლემიკის მიმართ არასერიოზული მიდგომა დაუშვებელია. ასეთი ერთობისაკენ სწრაფვის ღვთის ცნების ყველა ქრისტიანისათვის საერთო გაგება, რომელიც უპირველეს ყოვლისა, აისახება მოცემულ ვებ-გვერდზე გამოსახულ ,,წმინდა წერილში“, იმაზე მეტყველებს, რომ კამათის აღმოფხვრა შესაძლებელია. თანამედროვე რეალობა, ისევე როგორც მოცემული სფეროების გამოჩენილი მოაზროვნეები და ეკლესიის უმაღლესი იერარქიის და პროგრამების დიალოგები, მიუთითებენ იმაზე, რომ შესაძლებელია ფაქტობრივი კონსოლიდაცია ტრადიციულ ეკლესიებს შორის, რომლებმაც შეინარჩუნეს საიდუმლოება - უწინარეს ყოვლისა, ევქარისტია, აპოსტოლიკური მემკვიდრეობითობა და ეკლესიის მსახურთა დადგენილი წესით მონაცვლეობა. მორწმუნეთა საზოგადოებებში ადამიანთა რიცხვის მზარდობის მიხედვით არსებობს შემდეგი დაყოფა: (1) ძველი აღმოსავლეთ მართლმადიდებლური ეკლესიები; (2) მართლმადიდებლური ეკლესიები, რომლებიც ემხრობიან კონსტანტინოპოლის პატრიარქს; და (3) კათოლიკური ეკლესია. მოცემულ ზოგადად შეთანხმებულ სიას ფილმის ავტორი ასევე დაუმატებდა მეოთხე ჯგუფს. მაშინ, როცა მოცემული ორივე მართლმადიდებლური ეკლესია და კათოლიკური ეკლესია ცდილობენ ოფიციალურად საქმე იქონიონ მოცემული ჯგუფის ეკლესიებთან,ისე, რომ ფაქტობრივად საქმე არ დაიჭირონ მათთან, და მართლაც უგულებელყოფენ მათ არსებობას, მოცემულ მეოთხე ჯგუფს შეიძლება მივაკუთვნოთ ბიზანტიურ-სლავური ლიტუირგიული ტრადიციის ის მართლმადიდებლური ეკლესიები, რომლებიც არ ემხრობიან კონსტანტინოპოლის პატრიარქს. მოცემულ ეკლეზიოლოგიურ არეულობაში არსებული ეკლესიების დიდი რიცხვიდან უდიდესს შეადგენს უკრაინული მართლმადიდებლური ეკლესიის კიევის საპატრიარქო.

მიუხედავად იმისა, რომ პროტესტანტებს ძალზე მნიშვნელოვანი როლი გააჩნიათ ქრისტიანული სამყაროსათვის, მოცემულ ფილმში განხილული არაა პროტესტანტობა და დასავლურ ეკლესიაში უთვალავი განშტოებების წარმოშობა, რომელიც მე-16 საუკუნიდან დაიწყო (თუმცა არსებობდა გარკვეული მცირე გამონაკლისები). მაგრამ ისინი შეადგენენ ,,მეორე" ფილმში წარმჩენილი თემის დიდ ნაწილს.

მეორე ფილმი მაყურებელს მოუწოდებს, ცივილურად შეაფასოს ის, თუ რა არის ქრისტიანობის გახლეჩის ფასი. ის ძირითადად მოიცავს სქიზმის შედეგების კვლევებს. ამასთანავე, ფილმი მაყურებელს მოუწოდებს, დაფიქრდეს იმაზე, თუ რა შედეგები შეიძლება გამოიღიოს ქრისტიანობის, (დაწყებული ევროპის ქრისტიანობიდან) გახლეჩის გაგრძელებამ. როგორ ფიქრობთ, მივემართებით თუ არა სწორი მიმართულებით?

საბოლოო ჯამში, ექნება თუ არა ადგილი ეკლესიის მოცემულ ერთობას, დამოკიდებულია მორწმუნეთა საზოგადოებაზე. ეკლესიის იერარქებს გააჩნიათ საკუთარი როლი. ისინი არ არიან მზად ხელი მოაწერონ ერთობლივ დეკლარაციას ან აპოსტოლიკურ კონსტიტუციას ან სხვა რაიმე დოკუმენტს, რომლის მიზანია საზოგადოებისა და ერთობის აღდგენა, მაგრამ მოცემულისთვის მზადყოფნის გამოხატვის შემთხვევაშიც დეკლარაცია ძალაში ვერ შევა მორწმუნე ქრისტიანთა მხარდაჭერის გარეშე, მსგავსად იმისა, როგორც ეს მოხდა 1439 წელს... როდესაც ქრისტიანობის უდიდესი ეკლესია გახდა მექა.

 

 
         
     
         
  ასე რომ, თქვენი გადასაწყვეტია, გსურთ თუ არა მოცემული ერთობა.

გთხოვთ, კიდევ ერთხელ დაფიქრდეთ მოცემულ საკითხზე ფილმის ნახვის შემდეგ.
 
         
 

,,გახლეჩა უდავოდ ეწინააღმდეგება ქრისტეს ნებას, სამყაროს დაბრკოლებას უქმნის და ავნებს ყოველი არსებისათვის ხარების უწყების უწმინდეს საქმეს... ქრისტეს რწმენა ნიშნავს ერთობის სურვილს; ერთობის სურვილი ნიშნავს ეკლესიის სურვილს; ეკლესიის სურვილი ნიშნავს ღვთის მადლის მქონე საზოგადოების სურვილს, რომელიც შეესაბამება მამის ჩანაფიქრს უკუნითი უკუნისამდე. ასეთია ქრისტეს ლოცვის მნიშვნელობა: 'Ut unum sint.'"  
                              რომის პაპი იოანე პავლე მეორე, იმავე სახელწოდების ენციკლიკა, 1995

,,კედლები, რომლებიც გვყოფს, ზეცას ვერ ვარაუდობს“
                              კიევის მიტოპოლიტი

   
         
  ადამიანი ვარაუდობს   ღმერთი განაგებს  
         
         

 

 

 

Language Button Russkii that is for Russian Language Button Deutsch that is for German Language Button Język Polski that is for Polish Language Button Ukrayinska Mova that is for Ukrainian Language Button Italiano that is for Italian Language Button Español that is for Spanish Language Button Français that is for French Language Button Srpski that is for Serbian Language Button Hrvatski that is for Croatian Language Button Ellinika that is for Greek
Language Button Malti that is for Maltese Language Button Nederlands that is for Dutch and Flemish Language Button Magyar that is for Hungarian Language Button Belaruskaya Mova that is for Belarusian Language Button Kartuli Ena that is for Georgian Language Button Gaeilge that is for Irish Language Button Hayeren that is for Armenian Language Button Română that is for Romanian Language Button Svenska that is for Swedish Language Button Português that is for Portuguese
Language Button Català that is for Catalan Language Button Lëtzebuergesch that is for Luxembourgish Language Button Bulgarski Ezik that is for Bulgarian Language Button Makedonski Jazik that is for Macedonian Language Button Bosanski that is for Bosnian Language Button Crnogorski Jezik that is for Montenegrin Language Button Shqip that is for Albanian Language Button Dansk that is for Danish Language Button Norsk that is for Norwegian Language Button Íslenska that is for Icelandic
Language Button Latīna that is for Latin Language Button Sardu that is for Sardinian Language Button Lietuvių Kalba that is for Lithuanian Language Button Latviešu that is for Latvian Language Button Eesti that is for Estonian Language Button Čeština that is for Czech Language Button Slovenčina that is Slovak Language Button Slovenščina that is for Slovene Language Button Suomi that is for Finnish Language Button Arāmît Armāyâ Arāmāyā  that is for Aramaic
 

 

 

 

 

 

Holy Iviron Monastery on Holy Mount Athos

Ιερα Μονή Ιβήρων - ივერთა მონასტერი - Holy Monastery of Iviron on Mount Athos - აიონ-ოროსი, founded 980-983 under leadership of Ioannes the Iberian

 

 

 

  Միացյալ Եվրոպական Քրիստոնեություն՝  
     
  Oecumenicum Concilium  
     
Rise, and have no fear.   This is my beloved Son, with whom I am well pleased; listen to him. the Holy Spirit Man proposes, God disposes

 

 

 

წმინდა ნინო Saint Nino (c. 296 – c. 340) Enlightener of Georgia

 

Tomb of Saint Nino at the Bodbe Monastery in Kakheti

 

Queen Saint Nana and Saint Nino

 

 

Holy Trinity Cathedral of Tbilisi

 

 

 

 

 

 

 

ანჩისხატი Anchiskhati
Ancha Icon of the Savior
6th to 7th Century
Georgia's most important icon, though unfortunately,
as is so often the case in the Former (atheist) Soviet Union,
this holiest of Georgia's icons is still housed in a museam

 

 

 

 

The Glory of Iveria

 

 

  golden statute of Saint George in the center of Tblilisi  
  Covered in gold and standing 5.6 meters and atop a 30 meter column, this statute of Saint George in the center of Tblilisi does make a striking impression. Sculptor Z.K. dze Tsereteli – ზურაბ კონსტანტინეს ძე წერეთელი – З.К. Церетели.