...Home Page.
  ...Russia. ...Arkhangelsk.
  ...Holy Rus'. ...Kizhi.
  ...Nordic European Christendom.

Малые Корелы – Malie Koreli

 

Архангельская Область – Arkhangelsk Oblast

 

 

  Vetranaya Melnitsa Stolbovka XIX i XX Vek  
  Ветряная Мельница ... with six blades, XIX century, and with four blades early XX century.  

 

 

 

  Tserkov vo imya Vozneseniya Gospoda  
  cupolas of Tserkov vo imya Vozneseniya Gospoda, 1669  

 

 

 

  Kolokolnya XVI Vyek  
  Колокольня из XVI века – 16th Century Belltower.  

 

 

 

 

19th century home interior with holy corner

  logs planks gutter
     

 

 

 

Usadba Krestyanina Dom Dvor Kuzmina    
19th century Usadba Krestyanina Dom-Dvor Kuzmina    

 

 

 

window from peasant home 19th century  

and roof beam horse ornament

 

 

 

     

 

 

  Usadba Zazhitochnovo Krestyanina Dom-Dvor Fyedotova dated 1854  
  Usadba Zazhitochnovo Krestyanina Dom-Dvor Fyedotova, 1854  

 

 

  Usadba Zazhitochnovo Krestyanina Dom-Dvor Fyedotova  
     

 

 

  Krest and shelters at Malie Koreli  
     

 

 

 

  Tserkov vo imya Vozneseniya Gospoda  
  Tserkov vo imya Vozneseniya Gospoda, 1669  

 

 

 

  Vetranaya Melnitsa Stolbovka na Rame XX Vek  
  Ветряная Мельница