...Home Page.
  ...Map of European Christendom.
  ...Terra Page Montenegrin.
  ...About Page Montenegrin.

 

Црна Гора

 

Montenegro

 

  Visoki Dečani Monastery southeast exterior with glipse of apse and with gables and arched relief ornaments and chimera  
  Манастир Високи Дечани – Visoki Dečani Monastery  

 

  But first a word of personal apology. Your humble narrator has spent more time in connection with this project in Serbia than in most of the territories and nations of European Christendom. Most of this was in the final third of 2006 and then again in the middle of 2009, on this latter occassion combined with two weeks in Црна Гора–Montenegro. Within Serbia, Београд–Belgrade and Нови Сад–Novi Sad / Сремски Карловци–Sremski Karlovci took pride of place in terms of the distribution of my time, but trips and explorations and meetings were also to and in Пожаревац и Браничевски округ–Požarevac and Braničevo and Краљево–Kraljevo and Манастир Студеница–Studenica Monastery. A separate Sovereignty, within Montenegro most of my time was spent in the Old Royal Capital, Цетиње–Cetinje. The apology is, I did not bring a camera for stills. I just was not thinking of them. Many hours of video were taken, but no stills. During a separate and much briefer trip, from the 27th to the 29th of December of 2012, I took some still photographs in Косово–Kosovo, especially at Пећка патријаршија–Patriarchate of Peć, Манастир Високи Дечани–Visoki Dečani Monastery, Манастир Грачаница–Gračanica Monastery and at Косово Поље–Kosovo Polje. In the film United European Christendom — Heal the Schism Now Serbia and Montenegro will be richly dealt with. In time some of these same moving images and interviews will likely be added to this Website. For now these stills of Kosovo are all that will embellish these pages on Serbia and Serbian, Montnegro and Montenegrin.  
     
  Али прво реч о личном извињења. Ваш понизни наратор је провео више времена у вези са овим пројектом у Србији него у већини територија и народа Европског Хришћанства. Већина је то било у завршној трећини 2006. године и поново у сред 2009. године, на овом другом приликом у комбинацији са две недеље у Црна Гора–Montenegro. У оквиру Србија, Београд–Belgrade и Нови Сад–Novi Sad / Сремски Карловци–Sremski Karlovci је почасно место у погледу дистрибуције времена, али путовања и истраживања и састанци су такође да и у Пожаревац и Браничевски округ–Požarevac and Braničevo и Краљево–Kraljevo и Манастир Студеница–Studenica Monastery. Посебно Суверенитет, у Црној Гори већину свог времена је провео у Пријестонице Цетиње–Cetinje. Извињење је, нисам понео камеру за фотографије. Само није мислио на њих. Многи сата видео одведени, али не и кадрови. На посебној и чак и краће путовање, од 27. до 29. децембра 2012. године, узео сам неки још фотографија на Косово–Kosovo, посебно на Пећка патријаршија–Patriarchate of Peć, Манастир Високи Дечани–Visoki Dečani Monastery, Манастир Грачаница–Gračanica Monastery и на Косово Поље–Kosovo Polje. У филму Сједињено Европско Хришћанство – Исцелите Шизму Сада Србија и Црна Гора ће бити богато бавио. У време неки од тих истих покретне слике и интервјуа ће вероватно бити додат на овом сајту. За сада ових казана на Косову су све то ће улепшати ове странице на Србију и српске, Монтнегро и црногорском језику.  

 

 

 

Манастир Високи Дечани – Visoki Dečani Monastery    

 

  Monastery Visoki Dečani  
  Манастир Високи Дечани у Метохије Косова и Метохије – Visoki Dečani Monastery in the Metohija region of Kosovo and Metohija, constructed 1327 to 1335 under the direction of a Catholic Franciscan monk from Kotor in Montenegro – Fra Vita фра Вита из Котора. The interior frescos were finished shortly thereafter, around the year 1350. A glorious tribute to the Orthodox-Catholic Church and to European Christendom.  

 

 

 

Манастир Грачаница – Gračanica Monastery    

 

  Gračanica Monastery  Byzantine-Serbian masterwork of early XIV century  
  Манастир Грачаница – Gračanica Monastery, Byzantine-Serbian masterwork built from c. 1315 to 1321, with the interior frescos finished in 1321-1322, the monastery is situated about 10 kilometers southeast of Приштина на Косову – Priština in Kosovo. This present early XIV century Church was built on ruins of a XIII century Church and on the site of an ancient, VI century Church. Pictured from the southwest corner nearest the narthex, now glass enclosed.  

 

 

Rise, and have no fear.   This is my beloved Son, with whom I am well pleased; listen to him. the Holy Spirit Man proposes, God disposes
        Црна Гора - Сједињено Европско Хришћанство
        Montenegro - United European Christendom