...Home Page.
  ...Terra Page in English.
  ...About Page Albanian.
  ...Albania.

Bashkuar Krishterimi Evropian

 

 

  Rozafa Castle  
 
  Kalaja e Rozafës –Rozafa Castle  
 

 

  Kjo listë e vendeve territoret dhe popujt e të cilëve janë pjesë përbërëse të Bashkuar Krishterimi Evropian synon të jetë faktike nuk, gjykues. Ajo përfaqëson cilat territore janë pjesë e Krishterimi Evropian, jo që territoret duhet të jetë. Nuk është coextensive me Kishën. Kisha është universale dhe e përjetshme. Bashkuar Krishterimi Evropian mund të zënë 48 për qind të sipërfaqes së tokës të Tokës. Kjo mund të përfshijë një popullsi prej rreth 1.200.000.000 njerëzve, të cilët e kanë bërë një GDP prej 40.238.403.000.000 US $ në 2012 dymbëdhjetë mujore (rreth 56 për qind të totalit Botërore). Ajo mund të qëndroj si një qytetërim për 50.000 vjet, ose me të vërtetë për më pak se atë numër ditësh. Në të gjitha ngjarjet Bashkuar Krishterimi Evropian do të jetë as universal as i përjetshëm. Me Hirin e Perëndisë, Krishterimi Evropian nuk është edhe i njëjtë me Krishterimi. Shumë njerëz nga qytetërimet e tjera janë të krishterë, dhe të krishterët e ndoshta më të mirë - dhe më afër Zotit - se shumë njerëz të tjerë brenda Krishterimi Evropian. Ato vende të përfshira në listë janë ata popullata e të cilit (i) historikisht kanë qenë, me një shumicë të qartë, të dy etnikisht evropian dhe të krishterë - i krishterë me anë të pagëzimit dhe nga bindja dhe identifikimit të vetë - dhe (ii) të cilat aktualisht janë të populluar, përsëri nga një shumicë e qartë, nga Trashëgimtarët e Krishterimi Evropian. Shumë është dhe do të jetë thënë dhe shkruar rreth fjalëve dhe koncepteve në fjalinë e mësipërme. Disa diskutim dhe, me shpresë, disa njohuri që do të përfshihen edhe në film, Bashkuar Krishterimi Evropian - Shërohet Skizmës Tani, por filmi është më së shumti në lidhje me ri-bashkimin e Kishës.  
     
   
   

 

...Harta e Krishterimit Evropian.

 

   

 

Language Button of Russian that is Русский Language Button German that is Deutsch Language Button Polish that is Polszczyzna that is Jezyk Polski Language Button Ukrainian that is Ukrayinska Mova that is Українська Language Button Italian that is Italiano Language Button Spanish that is Español Language Button French that is Français Language Button Serbian that is Srpski that is Српски Language Button Croatian that is of Hrvatski Language Button Greek that is Ellinika that is Ελληνικά
Language Button Maltese that is Malti Language Button Dutch and Flemish that is Nederlands Language Button Hungarian that is Magyar Language Button Belarusian that is Belaruskaya Mova that is Беларуская Language Button Georgian that is Kartuli Ena that is ქართული Language Button Irish that is Gaeilge Language Button Armenian that is Hayeren that is հայերեն Language Button Romanian that is Română Language Button Swedish that is Svenska Language Button Portuguese that is Português
Language Button Catalan that is Català Language Button Luxembourgish that is Lëtzebuergesch Language Button Bulgarian that is Bulgarski Ezik that is Български Language Button Macedonian that is Makedonski Jazik that is Македонски Language Button Bosnian that is Bosanski Language Button Montenegrin that is Crnogorski Jezik that is Црногорски Language Button Albanian that is Shqip Language Button Danish that is Dansk Language Button Norwegian that is Norsk Language Button Icelandic that is Íslenska
Language Button of Latin that is of Latīna Language Button Sardinian that is of Sardu Language Button Lithuanian that is Lietuvių Kalba Language Button Latvian that is Latviešu Language Button Estonian that is Eesti Language Button Czech that is Čeština Language Button Slovak that is Slovenčina Language Button Slovene that is Slovenščina Language Button Finnish that is Suomi Language Button of Aramaic that is Aramît that is Armayâ that is Arāmāyā
 

 

 

  Rozafa Castle to the mountain peaks of northernmost Albania and and thence to Montenegro  
  ... view from atop Kalaja e Rozafës – Rozafa Castle to the mountain peaks of northernmost Albania and and thence to Montenegro – Црна Гора.  

 

 

 

Shqip Emblema Ortodokse    
     

 

 

 

Ilirët – Ἰλλυρία – Illyria

Kam, pra, me se të mburrem në Jezu Krishtin për punët që kanë të bëjnë me Perëndinë. 18 Sepse nuk do të guxoja të flas për ndonjë nga ato gjëra të cilat Krishti nuk i bëri nëpërmjet meje, për t’i sjell në dëgjes johebrenjtë me fjalë dhe me vepër, 19 me fuqi shenjash dhe çudirash, me fuqi të Frymës së Perëndisë; kështu, prej Jeruzalemit e përqark dhe gjer në Iliri, kam kryer shërbimin e ungjillit të Krishtit, 20 duke u përpjekur të ungjillëzoj atje ku nuk ishte i njohur emri i Krishtit, që të mos ndërtoj mbi themelin e tjetërit. 21 Por, sikurse është shkruar:

“Ata, ndër të cilët nuk u qe shpallur, do të shohin,
dhe ata që nuk kishin dëgjuar për të, do të kuptojnë.”
 
    Romakëve 15:17-21  
       
 

In Christ Jesus, then, I have reason to be proud of my work for God. 18 For I will not venture to speak of anything except what Christ has wrought through me to win obedience from the Gentiles, by word and deed, 19 by the power of signs and wonders, by the power of the Holy Spirit, so that from Jerusalem and as far round as Illyricum I have fully preached the gospel of Christ, 20 thus making it my ambition to preach the gospel, not where Christ has already been named, lest I build on another man’s foundation, 21 but as it is written,

“They shall see who have never been told of him,
and they shall understand who have never heard of him.”

 
    Romans 15:17-21  

 

 

 

  Kisha Ortodokse e Shën Palit dhe Shën Astius në Durrë  
  Kisha Ortodokse e Shën Palit dhe Shën Asti në Durrës – Orthodox Church of Saint Paul and Saint Astius in Durrës
Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë – Autocephalous Orthodox Church of Albania, declared autocephaly in 1922, which was recognized by the Mother Church of Constantinople in 1937, but recall, Albania's was one of the worst communist regimes in Europe, at least nominally worse than the Soviet Union, as both public and private expressions of religious devotion were illegal from 1967 through 1991.
 

 

 

 

Twas a time when things were different.
Political leaders were not informed by Christianity.
They killed Christians.
       
  Durrës Amphitheater  
      Amfiteatri i Durrësit / Dyrrachion – Durrës Amphitheater    
   

Panem et CircensesBread and Circuses

   
  What an effective palliative for the populace, Panem et Circenses – Bread and Circuses! About 1900 years old, dating that is to the early II century Anno Domini, the Amfiteatri i Durresit could seat as many as 18,000 to watch animals and slave men cut and kill each other. It had a major axis of > 120 meters and was about 20 meters in height, its scale testifying to the importance of this city of Dyrrachion.    
         

 

  Iam pridem, ex quo suffragia nulli
Uendimus, effudit curas; nam qui dabat olim
Imperium, fasces, legiones, omnia,
Nunc se continet atque duas tantum res anxius optat,
Panem et Circenses.
 
    Decimus Iunius Iuvenalis, , Satire X:77–81  
       
  Already long distant from the time when we sold our vote to no man,
The People have abdicated to us our duties, for the People who once upon a time bestowed,
Military command, high civil office, legions — everything,
Now restrains itself and anxiously hopes for just two things:
Bread and Circuses.
 
    Juvenal , Satire X:77–81  

 

stairs a the Amfiteatri i Durrësit   chapel at the Amfiteatri i Durrësit
    VI century chapel built within the walls of the Amfiteatri i Durrësit / Dyrrachion – Durrës Amphitheater to the honor of God and Shën Asti – Astius Saint and Martyr (* in Ἰλλυρία – Illyria – 98 in Dyrrhachium, now Durrës †), Bishop of Dyrrhachium, who refused to renounce God and worship the god Dionysius and was killed on that account during the reign of Emperor Trajan.

 

God prevails in the end ... and at points in between.  

 

VI century mosaics with angels  

 

mosaics including Agia Sofia

     

 

  These mosacis, like the Amphitheater itself, were buried under earth, and uncovered only in 1966, explaining their survival within a country in which Islam, which prohibits such representations, exerted such influence over so many centuries. For militant atheist communists — and Enver Hoxha made it illegal to give children traditionally Christian names — preserving such things for "cultural historical" reasons, as with many though certainly not all Church buildings, becomes necessary in order to show intellectual "superiority."  

 

  Amfiteatri i Durrësit  
     

 

 

 

Mujo Ulqinaku   Venetian Tower of Durrës
King Victor Emmanuel III and Benito Mussolini of Italy were stupid enough to order the invasion of Albania on 7 April 1937, resulting in the death of this heroic man and a thousand other Albanians and setting back the holy project of re-evangelizing Albanian Muslims in the Christian faith of their grandfathers.   The 15th century Torra veneciane në Kalanë e Durrësit – Venetian Tower of Durrës was constructed 1000 years more recently than the main structure of the Kalaja e Durrësit – Durrës Castle, which took shape during the 5th century, on orders from a native son of Durrës, then Byzantine Empire Anastasius I (r. 11 April 491 – 9 July 518).

 

 

 

carpets and stuff in Krujë    
Krujë    

 

 

   
  Skanderbeg equestrian monument in Krujë  
 

Skanderbeg equestrian monument in Krujë, where in 1467 forces he lead lifted the muslim Ottoman Turk siege of the fortress of Croia, now Krujë.

 

 

 

 

  Durrës to Bari  
  From Durrës across the Adriatic Sea it is only 117 nautical miles to Bari in Italy or 314 nautical miles (582 km) to Rome..