...Home Page.
  ...About Page in English.
  ...Terra Page Swedish.
  ...Sweden.

Förenad Europeisk Kristendom

Hela Skismen Nu

 

 

  Heliga Birgitta – Sancta Birgitta – Saint Bridget  
  Heliga Birgitta – Sancta Birgitta – Saint Bridget
(* 1303 in Uppland – in Rome 23 July 1373 †)
Relics Uppsala Domkyrka – Uppsala Cathedral
 
 

— Patron Saint of Europe —

 

 

 

Huvudsyftet med den här webbplatsen är att ge och sprida information om filmen United European Christendom – Heal the Schism Now (Förenad Europeisk Kristendom – Hela skismen nu). Den här filmen syftar främst till att ge ett bidrag till återföreningen mellan den Ortodoxa-Katolska Kyrkan och etableringen eller återetableringen av större enhet och helhet inom Kristendomen, med början med den Europeiska Kristendomen. Den här filmen syftar till att vända sig till de Christian faithful. Now är på ett viktigt sätt två filmer, snarare än två delar av en film, eftersom de båda ämnena är så vitt skilda. Ett ämne, Europeisk Kristendom, är otroligt viktigt. Det andra ämnet, kyrkan, är ojämförligt ännu viktigare. Förvänta dig inte att det saknas uppenbara motsägelser för att förstå hur samfundet Christian faithful ska fortsätta arbetet med dessa två ämnen.

Den första delen, låt oss kalla det den första filmen, försöker sig på teologiska, ecklesiologiska och andra ämnen som var inblandade i schismen på 600-talet inom kyrkan och i synnerhet i den Stora Schismen inom kyrkan, som av konvention dateras till 1054, som utvecklade sig mellan 1000-talet och tidigt 1400-tal och därefter. Med tanke på de frågor som är inblandade, som handlar som de gör om vår kamp för att förstå Guds intentioner för sin kyrka, kan inte dispyten anses vara oseriös. Med tanke på den förståelse som alla kristna delar om Guds bud mot en sådan enhet och som reflekteras i den Heliga Skriften som reproduceras på den här webbplatsen, kan inte dispyten anses vara oöverbryggbar.

Dagens verklighet, precis som det som eminenta tänkare inom detta område har skrivit och dialogerna mellan och äldre kyrkohierarkier, visar att det är möjligt med en återförening mellan de traditionella kyrkorna, de som har hållit fast vid sakramenten - framför allt nattvarden och apostolisk succession och riktigt prästvigda präster. Dessa, i fallande ordning vad gäller antal personer i församlingarna som är troende, är (1) de orientaliskt ortodoxa kyrkorna, (2) de ortodoxa kyrkorna som samarbetar med den ekumeniska patriarken i Konstantinopel och (3) den katolska kyrkan. Till denna allmänt accepterade listan vill filmens skapare lägga till en fjärde grupp. Medan både den ortodoxa kyrkan och den katolska kyrkan officiellt sett försöker ta itu med dessa kyrkor genom att inte ta itu med dem, i själva verket genom att i så hög grad som möjligt ignorera deras existens, kan denna fjärde grupp sägas vara de ortodoxa kyrkorna med byzantinsk-slavonisk liturgisk tradition som inte samarbetar med den ekumeniska patriarken i Konstantinopel. Den Ukrainska ortodoxa kyrkan, Kiev Patriarchate, är bara den största av ett stort antal kyrkor som har fastnat i det här ecklesiologiska virrvarvet.

Trots att Protestanterna är viktiga för Kristendomen, är inte protestantismens framväxt och de oräkneliga underavdelningarna inom den västra kyrkan som började (med några mindre undantag) från 1700-talet, en del av den här filmen. De är dock i mycket hög grad en del av berättelsen som återskapas i den ”andra” filmen.

Den andra filmen bjuder in tittaren till att reflektera över vilka kostnader som uppkommit pga den Kristina oenigheten. Den består i princip av en serie fallstudier av kostnaderna för Schismen. Den bjuder även in tittaren att fördjupa sig i en del informerat spekulerande om vad Kristendomen, med början med den Europeiska Kristendomen kan förvänta sig om situationen med kristen oenighet skulle fortsätta. Vad tror du vi har gjort? Strävar vi åt rätt hall?

Det är de troendes samfund som slutligen ska avgöra om den här kristna enigheten kommer att inträffa eller inte. Den kyrkliga hierarkin har sina utnämnda roller. De är inte redo att skriva under en förenad deklaration eller Apostolisk Konstitution eller några andra dokument som återskapar Gemenskap och enighet, men även om de varit det, med frånvara av stöd från de kristna troendes gemenskap skulle en sådan deklaration misslyckas, som den gjorde 1439 … och kristendomens största kyrka blev en moské.

     
 
     

Så du måste bestämma. Vill du ha den här enigheten? 

Fundera på den här frågan igen efter det att du har sett filmen.

     

“Delning motsäger öppet Kristi vilja, ger en felaktig blockering av världen och orsakar skada av den mest heliga handlingen att proklamera de Goda Nyheter till alla varelser… Att tro på Kristus innebär att önska sig enhet, att önska sig enhet innebär att önska sig kyrkan, att önska sig kyrkan innebär att önska sig den heliga nattvarden som motsvarar Faderns plan från all evighet. Sådan är innebörden av den Kristna bönen: 'Ut Unum Sint.' "
                              Johannes Paulus II i den Encyklika som bär hans namn från 1995

”De väggar som delar oss når inte upp till himlen." 
                              Metropolitan Platon i Kiev

 
     
Människan spår   Gud rår

 

 

Language Button Russkii that is for Russian Language Button Deutsch that is for German Language Button Język Polski that is for Polish Language Button Ukrayinska Mova that is for Ukrainian Language Button Italiano that is for Italian Language Button Español that is for Spanish Language Button Français that is for French Language Button Srpski that is for Serbian Language Button Hrvatski that is for Croatian Language Button Ellinika that is for Greek
Language Button Malti that is for Maltese Language Button Nederlands that is for Dutch and Flemish Language Button Magyar that is for Hungarian Language Button Belaruskaya Mova that is for Belarusian Language Button Kartuli Ena that is for Georgian Language Button Gaeilge that is for Irish Language Button Hayeren that is for Armenian Language Button Română that is for Romanian Language Button Svenska that is for Swedish Language Button Português that is for Portuguese
Language Button Català that is for Catalan Language Button Lëtzebuergesch that is for Luxembourgish Language Button Bulgarski Ezik that is for Bulgarian Language Button Makedonski Jazik that is for Macedonian Language Button Bosanski that is for Bosnian Language Button Crnogorski Jezik that is for Montenegrin Language Button Shqip that is for Albanian Language Button Dansk that is for Danish Language Button Norsk that is for Norwegian Language Button Íslenska that is for Icelandic
Language Button Latīna that is for Latin Language Button Sardu that is for Sardinian Language Button Lietuvių Kalba that is for Lithuanian Language Button Latviešu that is for Latvian Language Button Eesti that is for Estonian Language Button Čeština that is for Czech Language Button Slovenčina that is Slovak Language Button Slovenščina that is for Slovene Language Button Suomi that is for Finnish Language Button Arāmît Armāyâ Arāmāyā  that is for Aramaic
 

 

 

 

A piece of beautiful European Christendom on The Knights' Islet – Riddarholmen, view of Stenbock Palace and monument to Birger Jarl  
A piece of beautiful European Christendom on The Knights' Islet – Riddarholmen, view of Stenbock Palace and monument to Birger Jarl.    

 

 

 

  Riddarholmskyrkan – Knight's Islet Church  
 

— Riddarholmskyrkan – Knight's Islet Church —

Sometime Gråmunkeholm – Grey Monks Islet, named for the Greyfriars — better known throughout the world as the Franciscan Order of Friars Minor — and for the Greyfriars monastery (functioning from 1270 until the Swedish Protestant Reformation of 1527) which was founded at the request and on the donation of King Magnus Ladulås, the same king requesting that he later be buried there. In the early 17th century the name of the islet was changed to Riddarholmen, för detta Gråmunkeholm kallad – Knight's Islet, formerly called Grey Monk's Islet. This red-brick, gothic-style Church building, with some later Renaissance elements, has not been a parish Church since 1807. Though this is the fate of all that Martin Luther touched, in the case of the Riddarholmskyrkan it is particularly striking: this imposing edifice, the oldest extant structure in Stockholm, and the place of interment of nearly all Swedish monarchs from 1632 through 1950.

 

 

 

 

romance in Stockholm  

 

 

 

 

 

the oldest confectionay in Stockholm, says Mr. Sundberg

  la dolce vita, Stockholm  

 

 

 

    Åland – Ahvenanmaa – Åland Islands flag with Christian Nordic Cross
    Åland – Ahvenanmaa – Åland Islands,
flag with Nordic Cross.